Martin Jakubíček

V současnosti pracuje LSDa na projektu s pracovním názvem „Duchovní hudba neznámá“, na kterém spolupracuje s významným brněnským varhaníkem Martinek Jakubíčkem.

Kmenovou část repertoáru budou tvořit zejména žijící autoři. V několika případech budou skladby uvedeny v  ČR  poprvé.

Výběr z programu:

           Karl Jenkins:  Stabat Mater - Cantus lacrimosus (česká premiéra)

           John Rutter:  Requiem - Requiem aeternam (česká premiéra)

           M.A. Charpentier:  Te Deum (výběr)

           S. Rachmaninov: Liturgické texty

           Martin Jakubíček:  Velikonoční pastorela

           Marco Frisina: Totus Tuus

           atd.

Martin Jakubíček (www.martinjakubicek.cz), Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák) . Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD.

Koncert je vhodný do chrámových prostor, synagog, či intimnějších kulturních zařízení. Pokud se koncert pořádá v církevních prostorách, valná část produkce probíhá v chrámové lodi před oltářem (varhaník si přiveze vlastní nástroj) a závěrečná část se přesune, pokud je to možné, na kůr.

 Hosté: 

Soprán:  Dagmar Fišerová

Alt:         Dana Navrátilová

              Libuše Kappelová

Tenor:    Jonáš Florián

              Tomáš Radlička

Bas:       Jitka Křapová

              Petr Vičar

              Antonín Stalmach

              Ivan Holas 

Materiály k nastudování: odkazy na internet

K. Jenkins: Stabat mater

J. Rutter: Requiem aeternam

M.A.Charpentier: Te Deum: Aeterna fac cum Sannctis tuis No.9

S.V. Rachmaninov: Liturgy Op. 31-20 Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit

M.Frisina: Totus Tuus